Finanční řízení

Poradíme s výběrem ekonomických softwarů vč. Implementace, dokážeme optimalizovat firemní finanční procesy či sběr finančních dat ve všech oblastech činnosti firmy.

Nabízíme služby a poradenství v oblasti reportingu (nastavení výkazů, optimalizace výkazů…), rozpočtování, predikce vývoje společností, komplexních analýz finančních i nefinančních dat či interního finančního auditu (standardy SOX).

Nabízíme Vám:

  • Výběr / implementace / optimalizace ekonomických softwarů
  • Projekce / analýza / optimalizace firemních finančních procesů a sběru dat
  • Reporting – projekce / optimalizace výkazů pro všechny úrovně řízení firmy
  • Rozpočtování / predikce budoucího vývoje
  • Komplexní analýzy (včetně vazby mezi finančními a nefinančními daty)
  • Interní audit dle standardů SOX