Účetnictví

Zajišťujeme zpracování podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdové a personální agendy, sestavování statistických výkazů, daňových přiznání, výkazy Intrastat a případných dalších souvisejících agend (například skladové evidence atp.).

Výkaznictví jsme připraveni zpracovat dle českých účetních standardů, IAS (IFRS) či US GAAP.

Nabízíme Vám:

  • Podvojné účetnictví / daňová evidence
  • Daňové agendy / daňová přiznání
  • Řízení lidských zdrojů / zpracování mezd
  • Výkaznictví – statistika, statutární výkazy, Intrastat, dotační výkaznictví atd.
  • Skladová evidence, registr objednávek, zakázek, atd.
  • Správa datových schránek